احسان دلبندی، خواننده و مدرس فن بیان گفت: رسانه ما را با عصا و کج و معوج و آهنگ غمگین نشان می‌دهد به سمت حرم امام رضا. خب تو هم باشی دخترت را به من نمی‌دهی. می‌گویی این چه لَچَری است. بعضی مردم ما را می‌بینند انگار امامزاده سیار دیده‌اند. می‌آیند دست می‌کشند به ما که شفا بگیرند. اسم خود را هم می‌گویند. یا به ما می‌گویند "روشندل". این چه کلمه چرتی است؟! می‌خواهم داد بزنم من کثافتم، روشندل نیستم. دوست دارم همانجا گناه کنم. گناه درجای من بستگی به جا و کیس آن لحظه دارد!!/چندثانیه

ببینید | واکنش متفاوت یک فرد نابینا به شنیدن واژه «روشن‌دل»: می‌خواهم داد بزنم من کثافتم!

No responses yet

دیدگاهتان را بنویسید